mojeID dostępne dla klientów PKO Ubezpieczenia

Data: 2020.07.28

 

  • Już teraz klienci PKO Ubezpieczenia, należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największego banku na naszym rynku, mogą zdalnie potwierdzać tożsamość z wykorzystaniem usługi mojeID, dostarczanej przez KIR.
  • PKO Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenia majątkowe, podróżne oraz polisy na życie.
  • mojeID będzie wspierać klientów PKO Ubezpieczenia w procesie zgłaszania szkody, eliminując konieczność osobistego kontaktu z Towarzystwem.  

Usługa mojeID prowadzona przez KIR, to bezpieczne narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Pozwala zalogować się do portalu dostawcy usługi lub urzędu w sposób gwarantujący jednoznaczne potwierdzenie tożsamość danej osoby, w oparciu o bezpieczną identyfikację klientów wykorzystującą systemy bankowości elektronicznej. Korzystanie z tej metody uwierzytelnienia umożliwia załatwienie formalności przez Internet, bez konieczności potwierdzenia danych w punkcie obsługi lub kontaktu z kurierem, co jest szczególnie istotne obecnie, w czasach pandemii.

– KIR od lat pełni rolę dostawcy systemów i usług wspierających rozwój sektora bankowo – finansowego. Naszym celem jest projektowanie bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań, które przyspieszają cyfryzację procesów w całej gospodarce. Warunkiem realizacji tego zadania jest zapewnienie szerokiej dostępności usług zdalnej weryfikacji tożsamości i usług zaufania, które umożliwiają korzystanie z ofert dostawców kompleksowo, wygodnie i bezpiecznie, bez potrzeby wychodzenia z domu. Cieszę się, że kolejny duży podmiot z sektora ubezpieczeń przyłącza się do grona instytucji, które korzystając z unikalnej funkcjonalności mojeID, przyczyniają się do urzeczywistnienia idei cyfrowego społeczeństwa i cyfrowej gospodarki – mówi Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR.

– Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które są ułatwieniem dla klientówi w przypadku likwidacji szkody komunikacyjnej, skracają jej czas. Szybka i sprawna obsługa w takiej sytuacji jest szczególnie ważna, bo właśnie wtedy nasi klienci chcieliby jak najszybciej otrzymać pomoc. Dlatego w przypadku szkód komunikacyjnych, cały proces zgłoszenia szkody jest zdalny, a mojeID poprzez elektroniczne potwierdzenie tożsamości, dodatkowo je upraszcza – powiedział Leszek Skop, członek zarządu PKO Ubezpieczenia.

mojeID odpowiada na rosnącą potrzebę zapewnienia wygodnego i uniwersalnego sposobu na elektroniczną identyfikację online konsumentów i obywateli do usług zarówno oferowanych przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Korzystanie z tego rozwiązania wspiera efektywność biznesową dzięki usprawnieniu i uproszczeniu procesów operacyjnych wewnątrz firmy oraz w kontakcie z klientami.

 

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w cyfryzacji usług publicznych i procesów gospodarczych. 

 lista aktualności