mojeID to naturalny kierunek cyfryzacji

Data: 2019.03.25

mojeID to elektroniczne potwierdzanie tożsamości, które umożliwi łatwy dostęp do publicznych i komercyjnych usług online, także tych wymagających silnego uwierzytelnienia. Usługa mojeID pozwoli na przeniesienie do cyfrowego świata wielu nowych procesów, które dotychczas wymagały osobistej wizyty w punkcie obsługi, urzędzie lub umawiania się z kurierem.

MojeID jako środek identyfikacji elektronicznej umożliwi zdalny dostęp do usług. Sektor bankowy już wypracował zaawansowane narzędzia bezpiecznej identyfikacji klientów w usługach online. Dlatego dostęp do usług publicznych i komercyjnych, w praktyce dzięki bankowemu eID, w formie zaproponowanej przez KIR to naturalny kierunek cyfryzacji administracji i gospodarki – zapowiada Piotr Alicki, prezes KIR.

Zdaniem prezesa KIR w rozwiązaniach cyfrowych tkwi ogromny potencjał, który z pożytkiem można zastosować w procesach gospodarczych, poczynając od skali makro po tzw. Kowalskiego. – Wraz z postępującą cyfryzacją na znaczeniu będą zyskiwać rozwiązania komplementarne – tzn. takie, w których różnorodne funkcjonalności będą się uzupełniać, adresując całe procesy. Klient ma nie tylko w łatwy sposób logować się do systemu danej firmy lub urzędu, ale równocześnie z tego samego poziomu powinien móc dokonać płatności. Systemy będą konstruowane w taki sposób, abyśmy mieli do pokonania jak najmniej kroków. Tzw. opcja one click jest standardem, do którego dążą wszyscy gracze rynkowi.

Kompleksowość usług dostępnych zdalnie i maksymalne uproszczenie procesu płatności – to najkrótsze podsumowanie kierunku, w którym zmierza branża płatnicza. Rynek jest coraz bardziej gotowy do akceptacji rozwiązań kompleksowych, które będą dostępne w preferowany przez użytkownika sposób – czyli cyfrowo. Pamiętajmy przy tym, że nie wszystkie zdarzenia biznesowe i interakcje na linii państwo–obywatel generują zobowiązania finansowe. Oprócz płatności równie istotne wydają się kwestie zdalnej weryfikacji tożsamości i uwierzytelniania. Często w świecie komercyjnym wykorzystuje się płatność w funkcji uwierzytelniania, ale równie często jest to niewystarczające czy to z powodu rozdzielności procesów biznesowych, czy też z przyczyn formalnych. Oczywiście są modele logowania z wykorzystaniem portali społecznościowych, ale te rozwiązania nie dają gwarancji szeroko pojętego bezpieczeństwa – mówi Piotr Alicki.

Prezes KIR zapowiada powstanie usług, komplementarnych do mojeID. – Wkrótce na rynku zadebiutuje usługa mojeID, a potem e-podpis w chmurze. Są to usługi identyfikacji elektronicznej, które będą się wzajemnie uzupełniać i pozwolą na pełną wirtualizację procesów. Z czasem będziemy dodawać kolejne elementy, takie jak np. elektroniczny znacznik czasu, który jest wiarygodnym i prawnie uznawanym mechanizmem potwierdzającym istnienie danej informacji bądź dokumentu, w konkretnym momencie. Na pewno mamy ambicję opracowywania narzędzi, które mają szansę wyznaczyć kierunki rozwoju dla całej branży płatniczej. W tej chwili za kluczowe uznajemy uzyskanie synergii pomiędzy płatnościami a e-tożsamością, która znacząco ułatwi zdalną identyfikację klientów, także w obszarach wymagających silnego uwierzytelniania.

 

Fragmenty wywiadów pochodzą z forsal.pl i Miesięcznika Finansowego Bank.lista aktualności