Cyfrowa tożsamość bankowa rośnie w siłę

Data: 2021.12.13

Tegoroczne badanie przeprowadzone przez Kantar na zlecenie KIR i ZBP pokazuje, że zainteresowanie Polaków korzystaniem z cyfrowej tożsamości systematycznie rośnie*. Pandemia, związana z nią izolacja oraz towarzyszące temu zjawisku ograniczenia w dostępie do usług oferowanych w sposób tradycyjny sprawiły, że coraz chętniej korzystamy z oferty dostępnej w trybie online. Skutecznie nam w tym pomagają cyfrowe metody potwierdzania tożsamości, oparte o systemy bankowości elektronicznej.

Migracja w kierunku cyfrowego życia z pewnością nie jest tylko chwilowym trendem. Jak pokazują wyniki badań, już jeden na czterech badanych interesuje się nowinkami ze świata technologii. Polacy chętnie testują cyfrowe rozwiązania, a 67 proc. osób z badanej grupy używa zaawansowanych narzędzi, takich jak usługi w chmurze. Konsumenci w trakcie pandemii częściej też kupują online – robi to 89 proc. respondentów badania*.

Coraz chętniej korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nikogo już nie dziwi bankowanie za pomocą telefonu czy też płacenie smartwatchem za zakupy w sklepie. Rośnie też zainteresowanie wykorzystaniem cyfrowej tożsamości bankowej do załatwiania codziennych spraw. Co trzeci z badanych (33 proc.) chętnie użyłby jej przy zawieraniu umów, a 42 proc. chciałoby ją stosować do weryfikacji tożsamości przy wymagających tego zakupach – mówi Piotr Wichowski, dyrektor Linii biznesowej usługi identyfikacji w KIR. – Respondenci dostrzegają zastosowanie tego rozwiązania także przy autoryzacji dyspozycji i oświadczeń, logowań do serwisów czy rejestracji w usługach i serwisach. To pokazuje, że nasze społeczeństwo staje się w coraz większym stopniu beneficjentem korzyści, które przynosi dynamicznie rozwijający się świat usług cyfrowych – dodaje Piotr Wichowski.


Wyzwania cyfrowej komunikacji

Dostęp do urzędów oraz fizycznych punktów obsługi klienta ograniczony do wyznaczonych godzin, limity osób oraz niedostępność niektórych usług, skierowała uwagę konsumentów w stronę cyfrowych kanałów komunikacji. Jak podaje EY, z powodu zamknięcia czy ograniczenia działalności placówek, większość Polaków (56 proc. badanych) w okresie pandemii doświadczyła trudności w załatwianiu codziennych spraw w sposób dotychczas standardowy, np. w punkcie obsługi klienta lub w urzędzie. Najczęściej wymieniano problemy w dostępie do służby zdrowia – wskazało na nie 44 proc. osób, usług administracji publicznej (23 proc.) oraz podczas zakupów (10 proc.).

Jak pokazują dane z raportu Kantar, na przestrzeni ostatniego roku, znacznie wzrosła świadomość korzyści, jaką zapewnia cyfrowe potwierdzanie tożsamości za pomocą banku. W 2020 r. z tego rozwiązania ankietowani chcieli korzystać głównie w relacjach z administracją publiczną (32 proc.), dostawcami gazu, prądu czy wody (29 proc.), firmami telekomunikacyjnymi (22 proc.) oraz z firmami świadczącymi usługi medyczne (18 proc.). Wyniki z 2021 roku pokazują jak ograniczenia wynikające z pandemii zmieniły preferencje Polaków. Jako konsumenci chcemy wykorzystywać tożsamość bankową przede wszystkim w relacjach z dostawcami usług użyteczności publicznej (44 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się sprawy urzędowe (30 proc.), zakupy online (27 proc.; dla porównania w 2020 roku ten wynik wynosił 15 proc.) oraz usługi medyczne (25 proc.).
 

Zdalne potwierdzanie tożsamości zyskuje zwolenników

Badanie Kantar przynosi również odpowiedź na pytanie, do czego Polacy chcieliby wykorzystywać cyfrową tożsamość opartą o bankowość elektroniczną. W ubiegłym roku najczęściej wskazywaną odpowiedzią było logowanie do serwisów (38 proc.) oraz autoryzacja dyspozycji i oświadczeń (35 proc.), które w tegorocznej edycji uzyskały jednakowy wynik – po 32 proc. wskazań. Natomiast możliwość potwierdzania tożsamości np. przy zakupach online, którą rok temu wskazało 32 proc. ankietowanych, w roku 2021 zyskała na popularności – odpowiedź tę wskazało 42 proc. badanych.

Od początku pandemii widzimy wzrost zainteresowania zdalnym sposobem potwierdzania tożsamości. Dostarczana przez KIR usługa jest uniwersalna i wygodna w codziennym stosowaniu. Pozwala użytkownikom wygodnie korzystać online z oferty dostawców komercyjnych i administracji publicznej, w tym również w celu uwierzytelnienia w procesie zakładania i wykorzystywania Profilu Zaufanego. Obecnie z mojeID może korzystać ponad 14 mln użytkowników bankowości elektronicznej, tj. klientów banków uczestniczących w usłudze – komentuje Piotr Wichowski.

 

 

Rozwiązanie KIR zostało wdrożone przez komercyjnych dostawców usług działających m.in. w sektorze ubezpieczeniowym, ochronie zdrowia, telekomunikacji, energetyce, usługach finansowych oraz branży gier losowych. Projekty wdrożeniowe prowadzone są w kolejnych sektorach. Poszerzenie dostępności mojeID pozwala na rozwój oferty cyfrowej we wszystkich obszarach gospodarki. Cyfrowa tożsamość bankowa, oprócz dużego komfortu użytkowania, gwarantuje bezpieczeństwo danych i jest zgodna z regulacjami obowiązującymi w zakresie identyfikacji elektronicznej. Usługa mojeID została wyróżniona Godłem „Teraz Polska”.

 

* Badanie Kantar, marzec 2021, N=1054

 lista aktualności