PGNiG Obrót Detaliczny, PKO Bank Polski i KIR rozpoczynają współpracę w zakresie wdrażania rozwiązań cyfrowych

Data: 2018.11.29

Działając na zasadach partnerskich, PKO Bank Polski – największy pod względem liczby klientów detalicznych bank w Polsce, PGNiG Obrót Detaliczny – lider rynku gazu ziemnego w Polsce oraz KIR – kluczowy partner infrastrukturalny sektora bankowego, dostarczający zaawansowane rozwiązania technologiczne, łączą siły w dążeniu do realizacji idei Polski cyfrowej. Podpisany przez partnerów list intencyjny dotyczy m.in. wdrożenia usługi mojeID, która pozwoli klientom na elektroniczne potwierdzanie tożsamości i tym samym ułatwi dostęp do wielu usług online. Porozumienie dotyczy także planowanych wdrożeń, m.in usług: Szafir, Qlips, WebPOS Paybynet.

PKO Bank Polski, jako pierwszy polski bank i dostawca tożsamości podpisał umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową dotyczącą możliwości korzystania z usługi mojeID przez klientów banku. Bank, wspólnie z KIR, pracuje nad pilotażowym wdrożeniem tej usługi, a PGNiG Obrót Detaliczny jest pierwszym podmiotem komercyjnym, który podpisał umowę jako dostawca usług. mojeID umożliwi klientom elektroniczne potwierdzanie tożsamości i łatwy dostęp do usług online, także tych wymagających silnego uwierzytelniania. Wprowadzenie usługi wyeliminuje m.in. konieczność posiadania kolejnych loginów i haseł do różnych serwisów. Pozwoli także na przeniesienie do cyfrowego świata nowych usług, które wcześniej wymagały osobistej wizyty w urzędzie, punkcie obsługi czy umawiania się z kurierem. 

 – Możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości jest kluczem do całego szeregu e-usług, który umożliwi kolejny etap cyfrowej ewolucji kraju – mówi Adam Marciniak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego – Jako największy bank działający na rodzimym rynku chętnie wdrażamy i testujemy nowatorskie rozwiązania. Obsługując kilka milionów aktywnych klientów internetowych, chcemy zapewnić im dostęp do nowych usług poprzez narzędzia spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Naszym celem jest popularyzacja cyfrowej tożsamości w świecie komercyjnym jak i eAdministracji.

W praktyce będzie oznaczać to, że zawierając umowę online klient będzie przekierowany na stronę banku, gdzie po zalogowaniu zaakceptuje potwierdzenie swojej tożsamości przez bank podmiotowi trzeciemu (dostawcy usług).

Nowe rozwiązania cyfrowe pozwolą klientom PGNiG na wygodną i szybszą obsługę umów oraz dostęp do nowych usług. Dla nas z kolei to możliwość skutecznego dotarcia do odbiorców, którzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych  technologii. Chcemy być bliżej naszych Klientów, by lepiej rozumieć ich potrzeby. W tym zdecydowanie pomoże nam usługa mojeID – powiedział Tadeusz Kuczborski, wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Kolejnym krokiem w realizacji porozumienia, będzie pilotażowe wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, wykorzystującego technologię chmurową. Dzięki rozwiązaniu będzie można zdalnie wyrobić certyfikat, wykorzystując do tego uwierzytelnienie tożsamości on-line w usłudze mojeID. Porozumienie zakłada również wdrożenie usługi automatyzującej płacenie rachunków Qlips, rozwoju i promocji innowacyjnych form płatności elektronicznych oraz pilotaż procesu przyjmowania płatności WebPOS Paybynet w wirtualnych terminalach.

– Nasze wspólne działania adresują potrzeby sektora bankowego, usługodawców i oczywiście klientów, którzy będą mieli szansę korzystać z ich oferty bez potrzeby wychodzenia z domu – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. – Kluczem jest komplementarność – myślimy o cyfrowych usługach, które budują w sieci środowisko przyjazne klientowi. To przyniesie także bezpośrednie korzyści biznesowe, m.in. redukcję stałych kosztów obsługi. Przykładowo, dzięki wdrożeniu usługi Qlips, ograniczymy obieg papierowych faktur, a informacje o płatnościach klient dostanie bezpośrednio w swojej bankowości internetowej – dodaje Piotr Alicki.

Celem współpracy PKO Banku Polskiego, PGNiG Obrót Detaliczny i KIR jest przyspieszenie procesów związanych z cyfryzacją gospodarki i zwiększenie udziału obrotu bezgotówkowego w krajowych rozliczeniach finansowych. Kompleksowe, równoległe wdrażanie uzupełniających się wzajemnie usług realizowanych przez KIR, umożliwia pełne wykorzystanie potencjału cyfrowego, co przełoży się na wzrost jakości obsługi klientów i udostępnienie w kanałach internetowych zupełnie nowych usług.

PKO Bank Polski jest liderem w udostępnianiu usług związanych z e-administracją. Jako pierwszy umożliwił klientom korzystającym z bankowości elektronicznej składanie wniosków o świadczenie z Programu 500+, dostęp do PUE ZUS, opcję składania wniosku PIT-WZ czy tworzenie Profilu Zaufanego (eGO). Od lipca br. klienci banku mogą przez serwis transakcyjny wnioskować o wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start.

PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Posiada blisko 7 mln klientów, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy, jak i przedszkola, szkoły, instytucje oraz przede wszystkim większość gospodarstw domowych w Polsce.lista aktualności