Usługa mojeID dostępna w Banku BNP Paribas

Data: 2021.05.27

 

Od 27 maja br. Bank BNP Paribas umożliwia swoim Klientom bezpłatne utworzenie Tożsamości Elektronicznej, która pozwoli na zdalną identyfikację w ramach usługi mojeID świadczonej przez Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR). Dzięki temu Klienci banku mogą wygodnie, nie wychodząc z domu, załatwiać sprawy urzędowe oraz korzystać z usług komercyjnych udostępnianych przez Internet.

Tożsamość Elektroniczną może utworzyć w systemie bakowości internetowej GOonline każdy pełnoletni Klient Banku BNP Paribas, będący osobą fizyczną i polskim rezydentem. Konieczne jest, żeby jego tożsamość była wcześniej potwierdzona podczas wizyty w placówce przez pracownika banku, na podstawie ważnego dokumentu, np. dowodu osobistego. Tożsamość Elektroniczna to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, czyli zestaw potwierdzonych danych o Kliencie, pozwalających na jego identyfikację w usługach online, zgodnie z europejskimi i krajowymi regulacjami dotyczącymi identyfikacji elektronicznej.

– Uzupełniamy katalog usług w sekcji eUrząd naszego serwisu bankowości internetowej o ważną funkcjonalność. Jednocześnie wychodzimy naprzeciw potrzebom Klientów, którzy coraz chętniej korzystają z usług bankowych zdalnie. Tożsamość Elektroniczna oraz usługa mojeID wdrożona z KIR pozwoli im z dowolnego miejsca, szybko i bezpieczne załatwiać szereg spraw urzędowych oraz korzystać z usług online firm komercyjnych – mówi Jarosław Mastalerz, dyrektor Departamentu Rozwoju Kanałów Cyfrowych w Banku BNP Paribas.

Klienci Banku BNP Paribas dzięki bezpłatnej identyfikacji poprzez mojeID zyskują dostęp do większej liczby usług online. Szybko i wygodnie skorzystają z wybranych usług konsumenckich w zakresie e-Commerce, energetyki, mediów, ubezpieczeń, telekomunikacji, czy usług medycznych. Za pośrednictwem mojeID sprawnie zalogują się do serwisów e-administracji (m.in. ePUAP, biznes.gov.pl, praca.gov.pl, pacjent.gov.pl) i podpiszą dokumenty urzędowe (np. zeznania podatkowe). Dzięki temu, że tożsamość jest wiarygodnie potwierdzana przez bank, nie trzeba osobiście chodzić do urzędu, ani pamiętać danych logowania do kolejnych instytucji publicznych. Klienci banku, korzystając z Tożsamości Elektronicznej – mojeID, będą mogli łatwo założyć Profil Zaufany, który pozwala logować się w serwisach administracji publicznej, aby załatwiać sprawy oraz podpisywać dokumenty urzędowe.

– Zdalne potwierdzanie tożsamości to podstawa dynamicznie rozwijających się usług udostępnianych w wersji cyfrowej. Usługa mojeID jest bezpiecznym i wygodnym dla użytkownika sposobem zdalnej identyfikacji, który jednocześnie zapewnia wymaganą wiarygodność uwierzytelnienia dla usługodawcy. Z satysfakcją obserwujemy intensywny rozwój i upowszechnianie się mojeID w wielu sektorach gospdarki, w tym również w administracji publicznej. Cieszymy się, że BNP Paribas Bank Polska dołączył do systematycznie powiększającego się grona dostawców tożsamości w mojeID – mówi Piotr Wichowski, dyrektor Linii biznesowej usługi identyfikacji w KIR.

Ważną zaletą nowego rozwiązania jest bezpieczeństwo. Bank nigdy nie przesyła informacji potwierdzających tożsamość Klienta automatycznie, a tylko za jego zgodą. Na stronie danej instytucji, która w opcjach logowania lub potwierdzania tożsamości oferuje mojeID, należy wybrać ten sposób uwierzytelnienia oraz logo Banku BNP Paribas, zalogować się do serwisu internetowego banku, a następnie zaakceptować przekazanie danych. Usługa gwarantuje także poufność informacji – bank nie jest informowany, jaką sprawę Klient załatwia i nigdy nie udostępnia danych logowania.

 

***

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju digitalizacji gospodarki. 

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.
 

Kontakt dla mediów:

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy tel. (22) 545 53 60, 691 890 58
e-mail: 

 

***

Sławomir Czajkowski
Kierownik Zespołu ds. PR
Departament Komunikacji Korporacyjnej
e-mail: 
tel. kom. +48 728 907 150

 lista aktualności