Usługa mojeID w bankach spółdzielczych SGB

Data: 2020.07.02

Klienci wybranych banków spółdzielczych SGB mogą potwierdzać swoją tożsamość online korzystając z mojeID. Usługa, której dostawcą jest KIR, funkcjonuje w Spółdzielczej Grupie Bankowej pod nazwą SGB ID.

Usługa SGB ID pozwala  na wykorzystanie tożsamości cyfrowej mojeID w procesach rejestrowania się i logowania do serwisów dostawców usług, zarówno komercyjnych jak i z sektora publicznego, za pomocą danych z bankowości internetowej. Jest to możliwe dzięki integracji mojeID z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym.

Za pomocą Węzła Krajowego oraz Profilu Zaufanego można m.in. podpisywać dokumenty w urzędach publicznych, identyfikować swoją tożsamość w usługach podmiotów publicznych w internecie (np. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego).

SGB ID pozwala dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość w sektorze komercyjnym, m.in. w firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, u dostawców energii elektrycznej i w placówkach medycznych. Przy pomocy kilku kliknięć na dowolnym urządzeniu z dostępem do przeglądarki internetowej i w dowolnym czasie, SGB ID pozwala klientowi w bezpieczny sposób potwierdzić swoją tożsamość, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i kontrolę nad przekazywanymi informacjami.

To kolejny efekt współpracy SGB-Banku SA z firmami zewnętrznymi z wykorzystaniem platformy omnikanałowej BS API – mówi Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA.Mamy infrastrukturę informatyczną, która pozwala na integrację działań wszystkich banków spółdzielczych, niezależnie od tego, czy pracują w oparciu o system Def3000 dostarczany przez Asseco Poland czy w innych systemach jak np. NOE oferowanym przez ZUI Novum. Oferujemy klientom banków spółdzielczych SGB jednakowe, uniwersalne rozwiązanie, które pozwoli im na bezpieczne potwierdzanie tożsamości choćby na takich platformach usług publicznych jak obywatel.gov.pl, epuap.gov.pl czy pacjent.gov.pl. Klienci będą mogli również identyfikować swoją tożsamość np. w firmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych oraz w firmach z branży e-commerce. Dostarczając usługę SGB ID realizujemy kolejny etap strategii „Mobilnego przyspieszenia” w sektorze bankowości spółdzielczej – dodaje.

Udostępnienie usługi ułatwi klientom banków spółdzielczych SGB, które przystąpią do niej, wykonywanie wielu czynności, które dotychczas wymagały wizyty w urzędach czy w firmach. Dzięki usłudze SGB ID możemy m.in. założyć w trybie online działalność gospodarczą, uzyskać dostęp do eRecepty i eSkierowań, złożyć wnioski o wydanie dowodu osobistego lub paszportu. Korzystanie z Profilu Zaufanego, udostępnianego dotychczas wyłącznie przez banki komercyjne, pozwoli na składanie i korygowanie deklaracji podatkowych oraz składek ZUS czy dokonywanie zmian do wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. Większość usług publicznych staje się tym samym bliższa klientom banków spółdzielczych i nie będzie wymagała wychodzenia z domu.

- Od lat wspieramy bankowość spółdzielczą, która należy do najnowocześniejszych w Europie. Banki spółdzielcze są często pionierami pod względem wdrażania innowacyjnych technologii. Dowodem jest udostępnienie mojeID, która odpowiada na rosnącą potrzebę zapewnienia wygodnego i uniwersalnego rozwiązania w zakresie elektronicznej identyfikacji, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

Wdrożenie usługi SGB ID rozpoczęto pod koniec marca bieżącego roku, we współpracy z KIR oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Samodzielne prowadzenie tego procesu przez banki spółdzielcze wiązałoby się z koniecznością przygotowania wielu dokumentów oraz poniesieniem dużych kosztów z tytułu wykonania niezbędnych prac informatycznych. Działając wspólnie w ramach Zrzeszenia SGB znacząco przyśpieszono tempo prac wdrożeniowych i ograniczono koszty banków spółdzielczych. Partnerem technologicznym wdrożenia opisanego rozwiązania jest firma HEUTHES Sp. z o.o.
Więcej na www.sgb.pl/sgbid

 

 

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.
Więcej informacji: www.kir.pl

Kontakt dla mediów:

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy tel. (22) 545 53 60, 691 890 58
e-mail:lista aktualności