Za pomocą mojeID swoją tożsamość potwierdzamy online już od 5 lat.

Data: 2024.06.18

Imponujące statystyki

Od czerwca 2019 roku do końca maja 2024 roku, za pomocą mojeID swoją tożsamość Polacy potwierdzili online ponad 340 mln razy. W 2023 roku, średnia dzienna liczba uwierzytelnień z wykorzystaniem mojeID, wyniosła ok. 290 tys. W rekordowym momencie KIR odnotował 1,4 mln uwierzytelnień jednego dnia. W 2023 roku liczba potwierdzeń tożsamości realizowanych za pomocą mojeID wzrosła o 39 p.p. w porównaniu do 2022 roku. Tak dynamiczny wzrost świadczy o właściwym dopasowaniu usługi do oczekiwań użytkowników i wymagań rynku usług cyfrowych.

- Przygotowanie i wdrożenie w 2019 roku usługi mojeID, z myślą o dostarczeniu uniwersalnej i zaufanej metody potwierdzania tożsamości online, było strategicznie ważne dla przyspieszenia rozwoju cyfrowej gospodarki – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. - Po 5 latach funkcjonowania mojeID stało się rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym zarówno przez podmioty komercyjne, jak i instytucje sektora publicznego. Dziś ponad 22 mln użytkowników bankowości elektronicznej może korzystać z  mojeID na potrzeby logowania i dostępu do usług świadczonych online. Wielką satysfakcją jest dla nas zaufanie wszystkich stron, dzięki którym mojeID działa zgodnie z potrzebami i wymaganiami dostawców usług i dostawców tożsamości oraz samych użytkowników - dodaje Piotr Alicki.

Uniwersalny klucz do usług online

mojeID – bezpieczny i wygodny sposób zdalnego potwierdzania tożsamości w oparciu o bankowość elektroniczną to obecnie najbardziej popularna i najszerzej dostępna metoda uwierzytelniania. Jest  nowoczesnym rozwiązaniem, zapewniającym bezpieczeństwo danych wykorzystywanych w procesie potwierdzenia tożsamości.
Wiarygodne uwierzytelnienie klienta jest nieodzowne dla uzyskiwania bezpiecznego dostępu oraz sprawnego korzystania z usług oferowanych online. Pozwala usługodawcom na przyspieszenie i poprawę jakości obsługi klienta. Możliwość zdalnej weryfikacji tożsamości wspiera rozwój nowych modeli biznesowych, takich jak praca zdalna czy telemedycyna, co ma pozytywny wpływ na efektywność i innowacyjność całej gospodarki. Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu, dostarczana przez KIR usługa mojeID, stała się jednym z podstawowych narzędzi w procesach digitalizacji – mówi Piotr Wichowski, Dyrektor Linii biznesowej usług identyfikacji i Ognivo w KIR.
PKO Bank Polski był pierwszym bankiem, który przystąpił do mojeID jako dostawca tożsamości, oferując swoim klientom w 2019 roku, usługę uwierzytelnienia w dostępie do e-administracji i usług komercyjnych.
- PKO Bank Polski od początku wspierał inicjatywę utworzenia uniwersalnej usługi zdalnego potwierdzania tożsamości w oparciu o bankowość elektroniczną, współpracując z KIR w jej przygotowaniu i wdrożeniu - mówi Michał Macierzyński, Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim. - Jako największy bank w Polsce kreujemy trendy w rozwoju nowych usług. Wprowadzenie tożsamości cyfrowej i zdalnego uwierzytelnienia poprzez mojeID było jednym z elementów naszej strategii w zakresie rozwiązań cyfrowych, które mają ułatwiać naszym klientom korzystanie z nowoczesnej oferty rynkowej - dodaje Michał Macierzyński.

Z kolei PGNiG Oddział Detaliczny był pierwszym komercyjnym dostawcą usług, który udostępnił swoim klientom mojeID w zdalnym procesie zawierania umów na dostawę gazu.

- Ciągła optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta jest naszym priorytetem. Realizując ten cel, wykorzystujemy nowoczesne technologie i rozwiązania, takie jak autoryzacja za pomocą mojeID. Dlatego, w ramach rozszerzenia funkcjonalności, dodaliśmy mojeID jako możliwość zdalnego potwierdzenia tożsamości dla klientów korzystających z usługi Polecenia Zapłaty. mojeID to nie tylko nowoczesny i wygodny sposób uwierzytelnienia, który ułatwia dostęp do oferowanych przez naszą Spółkę usług, ale również gwarancja bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych - podkreśla Łukasz Tacik, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Finansów w PGNiG Obrót Detaliczny.

Jako usługa identyfikacji elektronicznej, mojeID zapewnia zgodność z obowiązującymi regulacjami w zakresie identyfikacji elektronicznej - europejskimi oraz krajowymi.

- W Orange Polska, który jest jednym z kilku największych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku, zwracamy szczególną uwagę na wszystko, co zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo danych oraz wygodny dostęp do naszych usług. Rozwój cyfrowych rozwiązań i potrzeby naszych klientów wymagały od nas wprowadzenia funkcjonalności, które umożliwiłyby potwierdzanie tożsamości online przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa mojeID spełnia wszystkie te oczekiwania i wymagania zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i poufności danych. Jest przy tym wygodna i prosta - mówi Dariusz Bogdański, Kierownik Projektu, Orange Polska. - W 2021 roku wdrożyliśmy, we współpracy z KIR, możliwość potwierdzenia tożsamości poprzez mojeID przy zdalnej sprzedaży naszych usług i produktów. Spotkało się to z bardzo dobrym odbiorem wśród naszych klientów. Obecnie udostępniamy tę możliwość podczas sprzedaży i obsługi większości produktów i usług Orange Polska. W najbliższym czasie chcemy rozszerzyć zakres wykorzystania usługi mojeID o sprzedaż kolejnych ofert - dodaje Dariusz Bogdański.

Dostępność i zaufanie

mojeID jest dostępne dla ok. 98 proc. wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej, tj. ponad 22 mln osób. Taki sposób potwierdzania tożsamości zapewnia swoim klientom 11 banków komercyjnych, ok. 500 banków spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z BPS S.A. i SGB-Bank S.A. oraz SKOK im. F. Stefczyka. Tym samym mojeID jest jednym z najpowszechniej używanych narzędzi zdalnego uwierzytelniania.

Ponad 60 komercyjnych dostawców usług wykorzystuje mojeID w procesach wymagających zdalnego uwierzytelnienia klienta, m.in. do rejestracji i zakładania konta klienta, zawarcia umowy, np. dla usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, zgłaszania wniosków o odszkodowania z ubezpieczenia, udzielania zgodny na Polecenie Zapłaty. W e-administracji, mojeID umożliwia logowanie do usług świadczonych przez ponad 1600 podmiotów i serwisów sektora publicznego,  m.in.: ePUAP, Internetowe Konto Pacjenta, biznes.gov.pl, praca.gov.pl, gdzie można załatwiać sprawy urzędowe online, w tym np. składać wnioski, deklaracje podatkowe, rejestrować  pojazdy. mojeID wspiera również procesy związane z zakładaniem i wykorzystywaniem Profilu Zaufanego oraz aktywację aplikacji mObywatel.
Uwierzytelnianie przez mojeID jest uznawane za jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań, co przekłada się na zaufanie zarówno usługodawców, dostawców tożsamości, jak i klientów. W ciągu 5 lat mojeID stało się kluczowym elementem transformacji cyfrowej, wyznaczając standardy w zakresie bezpieczeństwa i wygody zdalnego potwierdzania tożsamości. Dzięki powszechnej dostępności zmieniło także sposób,
w jaki Polacy korzystają z usług cyfrowych.

 lista aktualności